Các cặp lô đẹp hôm nay - Xem cao thủ chốt số hôm nay đánh con gì

-->
Box vote số ngày 05/12/2023
* Đăng nhập để chốt số và xem số đẹp hôm nay
* Có thể thay đổi số vote trước 18h
Cách tính điểm BXH:
  • - Chốt 1 BTL (nếu trúng) = +5 điểm, nếu về nhiều nháy số điểm sẽ là 5*số nháy.
  • - Chốt 1 cặp STL (nếu trúng) cả 2 con = +8 điểm (Trường hợp trúng 1 thì +4 điểm)
  • - Chốt 1 BTĐ (nếu trúng) sẽ được +15 điểm
  • - Chốt 1 cặp STĐ (nếu trúng), sẽ  +10 điểm
  • - Chốt dàn 5 tới 10 số nếu trúng +5 điểm

⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.

Top cao thủ chốt số chuẩn

STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Anh Dang
18 0 2
Nguyên an vi
9 1 2
Thuyen Tran van
8 1 1
4
THE END
5 1 1
5
Ngô Chè nè
5 0 1
6
Sinh Nguyenvan
5 1 1
7
Quý Ngô bá
5 0 1
8
Xuân Trà Giang
4 1 1
9
Bắc Ninh _99
4 1 1
10
Putin 2011
4 1 1
11
Phúc Đàm quang
4 1 1
12
Hồ Tuyết
4 1 1
13
Khuyến Đặng
4 1 1
14
TRẦN VỦ ĐỆ
4 0 1
15
Việt hùng lạng sơn
0 0 0
16
Hà Duyên
0 0 0
17
Tâm Linh
0 0 0
18
Thien Nguyen
0 0 0
19
Thãnh Chon
0 0 0
20
Mr 77
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Nguyên an vi
9 1 2
Anh Dang
18 0 2
Xuân Trà Giang
4 1 1
4
THE END
5 1 1
5
Bắc Ninh _99
4 1 1
6
Ngô Chè nè
5 0 1
7
Putin 2011
4 0 1
8
Phúc Đàm quang
4 1 1
9
Sinh Nguyenvan
5 1 1
10
Hồ Tuyết
4 1 1
11
Thuyen Tran van
8 1 1
12
Khuyến Đặng
4 1 1
13
TRẦN VỦ ĐỆ
4 0 1
14
Quý Ngô bá
5 0 1
15
Việt hùng lạng sơn
0 0 0
16
Hà Duyên
0 0 0
17
Tâm Linh
0 0 0
18
Thien Nguyen
0 0 0
19
Thãnh Chon
0 0 0
20
Mr 77
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Việt hùng lạng sơn
0 0 0
Tâm Linh
0 0 0
BÁ VƯƠNG LÔ
0 0 0
4
Putin 2011
4 0 0
5
shin dang
0 0 0
6
Hà Duyên
0 0 0
7
Quý Ngô bá
5 0 0
8
TRẦN VỦ ĐỆ
4 0 0
9
Khuyến Đặng
4 0 0
10
Anh Dang
18 0 0
11
Thơi Đặng
0 0 0
12
Luân Ông già
0 0 0
13
Sinh Nguyenvan
5 0 0
14
Nguyên an vi
9 0 0
15
Duc Tri Nguyen
0 0 0
16
Thien Nguyen
0 0 0
17
Thãnh Chon
0 0 0
18
Ngô Chè nè
5 0 0
19
Bắc Ninh _99
4 0 0
20
Mr 77
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Anh Dang
18 0 2
Nguyên an vi
9 1 2
Thuyen Tran van
8 1 1
4
THE END
5 1 1
5
Ngô Chè nè
5 0 1
6
Sinh Nguyenvan
5 1 1
7
Quý Ngô bá
5 0 1
8
Xuân Trà Giang
4 1 1
9
Bắc Ninh _99
4 1 1
10
Putin 2011
4 1 1
11
Phúc Đàm quang
4 1 1
12
Hồ Tuyết
4 1 1
13
Khuyến Đặng
4 1 1
14
TRẦN VỦ ĐỆ
4 0 1
15
Việt hùng lạng sơn
0 0 0
16
Hà Duyên
0 0 0
17
Tâm Linh
0 0 0
18
Thien Nguyen
0 0 0
19
Thãnh Chon
0 0 0
20
Mr 77
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Nguyên an vi
9 1 2
Anh Dang
18 0 2
Xuân Trà Giang
4 1 1
4
THE END
5 1 1
5
Bắc Ninh _99
4 1 1
6
Ngô Chè nè
5 0 1
7
Putin 2011
4 0 1
8
Phúc Đàm quang
4 1 1
9
Sinh Nguyenvan
5 1 1
10
Hồ Tuyết
4 1 1
11
Thuyen Tran van
8 1 1
12
Khuyến Đặng
4 1 1
13
TRẦN VỦ ĐỆ
4 0 1
14
Quý Ngô bá
5 0 1
15
Việt hùng lạng sơn
0 0 0
16
Hà Duyên
0 0 0
17
Tâm Linh
0 0 0
18
Thien Nguyen
0 0 0
19
Thãnh Chon
0 0 0
20
Mr 77
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Việt hùng lạng sơn
0 0 0
Tâm Linh
0 0 0
BÁ VƯƠNG LÔ
0 0 0
4
Putin 2011
4 0 0
5
shin dang
0 0 0
6
Hà Duyên
0 0 0
7
Quý Ngô bá
5 0 0
8
TRẦN VỦ ĐỆ
4 0 0
9
Khuyến Đặng
4 0 0
10
Anh Dang
18 0 0
11
Thơi Đặng
0 0 0
12
Luân Ông già
0 0 0
13
Sinh Nguyenvan
5 0 0
14
Nguyên an vi
9 0 0
15
Duc Tri Nguyen
0 0 0
16
Thien Nguyen
0 0 0
17
Thãnh Chon
0 0 0
18
Ngô Chè nè
5 0 0
19
Bắc Ninh _99
4 0 0
20
Mr 77
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Bố Già
32 2 4
Nguyên an vi
26 3 6
Khuyến Đặng
26 2 5
4
Anh Dang
26 1 3
5
Thuyen Tran van
25 4 5
6
shin dang
25 2 4
7
Nguyên Nguyễn
25 0 2
8
TÀI LỘC 6868
24 3 4
9
THE END
23 4 5
10
Mr 77
22 3 5
11
Việt Trần Văn
22 2 5
12
Putin 2011
18 3 4
13
Sang Pham cao ba
14 2 3
14
Xuân Trà Giang
13 2 3
15
Duc Tri Nguyen
13 2 3
16
Bắc Ninh _99
12 3 3
17
Thien Nguyen
12 0 2
18
Quý Ngô bá
10 1 2
19
Hồ Tuyết
9 2 2
20
Sinh Nguyenvan
9 2 2
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Nguyên an vi
26 3 6
Việt Trần Văn
22 2 5
Mr 77
22 3 5
4
Thuyen Tran van
25 4 5
5
THE END
23 3 4
6
Khuyến Đặng
26 2 4
7
shin dang
25 2 4
8
Anh Dang
26 1 3
9
TÀI LỘC 6868
24 2 3
10
Duc Tri Nguyen
13 2 3
11
Xuân Trà Giang
13 2 3
12
Sang Pham cao ba
14 2 3
13
Bắc Ninh _99
12 3 3
14
Bố Già
32 0 3
15
Tan anewboy
9 1 2
16
Thien Nguyen
12 0 2
17
Tâm Linh
9 0 2
18
Quý Ngô bá
10 1 2
19
Hưng VuVan
9 0 2
20
BÁ VƯƠNG LÔ
9 0 2
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Putin 2011
18 2 2
TÀI LỘC 6868
24 0 1
THE END
23 0 1
4
Khuyến Đặng
26 0 1
5
Nguyên Nguyễn
25 0 1
6
Bố Già
32 0 1
7
Tan anewboy
9 0 0
8
Ngô Chè nè
5 0 0
9
Thien Nguyen
12 0 0
10
Nguyên an vi
26 0 0
11
Tâm Linh
9 0 0
12
shin dang
25 0 0
13
Nguyễn Thị Phương Thùy
0 0 0
14
Lý ngân
0 0 0
15
Việt hùng lạng sơn
0 0 0
16
Xuân Trà Giang
13 0 0
17
Mr 77
22 0 0
18
Thãnh Chon
4 0 0
19
Duc Tri Nguyen
13 0 0
20
Thơi Đặng
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1590 132 315
TÀI LỘC 6868
1370 153 271
Tâm Linh
1370 125 261
4
Duc Tri Nguyen
1321 109 262
5
Thãnh Chon
1109 78 211
6
Nguyên an vi
1066 87 211
7
Hàm Lý
1055 74 200
8
Hà Duyên
1031 125 196
9
Thơi Đặng
998 79 195
10
Phúc Đàm quang
954 107 183
11
TRẦN VỦ ĐỆ
919 74 179
12
BÁ VƯƠNG LÔ
914 111 185
13
Phạm Cường
908 86 174
14
Luân Ông già
885 69 181
15
Quỳnh NguyỄn
817 90 158
16
Ngoan Kim
810 67 156
17
Xuân Trà Giang
796 62 157
18
KQXSMB.mobi
770 88 148
19
Ngô Chè nè
751 79 146
20
XSMN.mobi
749 83 145
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1590 86 254
Duc Tri Nguyen
1321 109 254
TÀI LỘC 6868
1370 124 234
4
Tâm Linh
1370 102 208
5
Nguyên an vi
1066 79 189
6
Hà Duyên
1031 119 186
7
Thãnh Chon
1109 60 174
8
Thơi Đặng
998 66 174
9
Luân Ông già
885 60 167
10
Hàm Lý
1055 54 164
11
BÁ VƯƠNG LÔ
914 92 162
12
Phúc Đàm quang
954 81 155
13
Phạm Cường
908 69 153
14
TRẦN VỦ ĐỆ
919 56 152
15
Ngoan Kim
810 60 134
16
Xuân Trà Giang
796 51 133
17
Quỳnh NguyỄn
817 75 130
18
Ngô Chè nè
751 62 128
19
KQXSMB.mobi
770 71 125
20
XSMN.mobi
749 63 124
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1590 9 61
Tâm Linh
1370 4 53
TÀI LỘC 6868
1370 2 37
4
Thãnh Chon
1109 3 37
5
Hàm Lý
1055 4 36
6
Phúc Đàm quang
954 9 28
7
Quỳnh NguyỄn
817 4 28
8
TRẦN VỦ ĐỆ
919 6 27
9
Xuân Trà Giang
796 2 24
10
BÁ VƯƠNG LÔ
914 2 23
11
KQXSMB.mobi
770 6 23
12
Ngoan Kim
810 0 22
13
Nguyên an vi
1066 0 22
14
Thơi Đặng
998 0 21
15
Phạm Cường
908 0 21
16
XSMN.mobi
749 4 21
17
Thien Nguyen
699 2 18
18
Ngô Chè nè
751 0 18
19
Hoàng Hiệp
639 4 17
20
Hùng Lý văn
471 0 16
Tham khảo để có nhận định chính xác nhất:
Các cao thủ chốt số ngày 05/12/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
TÀI LỘC 6868
65
93
39
40
40
04
01
11
21
31
41
51
61
71
81
91
Duc Tri Nguyen
76
76
67
30
30
03
03
30
THE END
78
87
78
78
87
78
78
87
88
18
81
08
80
38
83
68
Putin 2011
87
18
81
56
65
55
11
22
33
44
55
66
99
88
77
00
Luân Ông già
33
33
60
33
33
60
60
33
Tinh Tongngoctinh
66
66
76
86
76
86
Anh Dang
68
86
68
38
38
63
63
36
00
11
22
33
44
55
66
77
Việt Trần Văn
11
11
05
97
11
97
11
05
50
97
40
03
04
06
60
66
Bắc Ninh _99
52
38
83
84
58
85
24
52
58
85
38
83
84
Mr 77
95
95
59
56
65
95
95
59
56
65
39
93
77
37
55
15

Thảo luận XSMB

Thống kê nhanh cho ngày 05/12/2023

Lô tô lâu chưa ra (lô gan):

9314 ngày 9512 ngày 5111 ngày 5611 ngày 6611 ngày
1110 ngày 4010 ngày 7610 ngày 149 ngày 249 ngày
699 ngày 979 ngày 608 ngày 678 ngày 688 ngày
577 ngày 036 ngày 066 ngày 096 ngày 156 ngày
716 ngày 385 ngày 455 ngày 505 ngày 535 ngày
705 ngày 835 ngày 895 ngày 905 ngày 024 ngày

Lô tô về nhiều trong 30 ngày qua:

1015 lần 3613 lần 7312 lần 1312 lần 6212 lần
5212 lần 0711 lần 7011 lần 4411 lần 1811 lần
4811 lần 7911 lần 9911 lần 1211 lần 4311 lần
8211 lần 9611 lần 9711 lần 9111 lần 3010 lần
1710 lần 2610 lần 5910 lần 1910 lần 249 lần
289 lần 549 lần 379 lần 019 lần 649 lần

Cặp lô tô lâu chưa ra (cặp lô gan):

6776
8 ngày
0660
6 ngày
1551
6 ngày
0990
5 ngày
3883
5 ngày
6886
4 ngày
8998
4 ngày
0110
3 ngày
1441
3 ngày
2442
3 ngày
7997
3 ngày
0440
2 ngày
2662
2 ngày
2772
2 ngày
3553
2 ngày
5665
2 ngày
5885
2 ngày
7887
2 ngày
0330
1 ngày
0770
1 ngày
1771
1 ngày
2882
1 ngày
3443
1 ngày
3993
1 ngày
6996
1 ngày

Cặp lộn cùng gan nhiều nhất:

Giải đặc biệt lâu chưa ra:

90429 ngày 74412 ngày 07351 ngày 82316 ngày 38306 ngày
35290 ngày 92259 ngày 64258 ngày 55221 ngày 96208 ngày
53204 ngày 17199 ngày 63185 ngày 81182 ngày 60164 ngày
95159 ngày 46156 ngày 83153 ngày 08148 ngày 31146 ngày

Thống kê giải đặc biệt theo tổng & chạm:

Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày

Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.

Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.

Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.

Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.

Các câu hỏi thường gặp

Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè
 xổ số.

Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?

Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.

peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất